Att illustrera icke-linjära bildberättelser är ett fortbildningsprojekt i workshop- och föreläsningsformat med avsikt att synliggöra berättartekniker och dramaturgiskt tänkande inom bildberättande i bokformat. Föreläsningen belyser begränsningen som normer inom västerländskt bildberättande skapar och introducerar alternativa dramaturgier och ramverk vilka möjliggör andra typer av berättande och läsande. Huvudfokus ligger på hur man kan skapa ramverk för en bildberättelse och hur olika beslut kring layout, form, riktning och dramaturgi påverkar berättandet. Workshopsen fokuserar på texten och bildens relation i förhållande till temporalitet, narrativ och sekvens. 
På den här hemsidan finner du information om projekt som helhet samt en samlad kunskapsbank med tillhörande litteraturlista för fortsatt kunskapsbygge inom fältet.​​​​​​​
Projektet ämnar stärka yrkeskunskapen inom fältet, samt avmystifiera och synliggöra normer inom västerländskt bildberättande, vilket sker bland annat genom introduktion av icke-linjära berättarstrukturer.
Vi bör arbeta för en rik visuell kultur och en mångfald inom bildberättande. Normer inom västerländskt bildberättande, såsom linjära berättelsestrukturer, centralperspektiv och individuell berättarröst är inte nödvändigtvis problematiska, men de är begränsade. Detta projekt ämnar synliggöra dessa normer och arbeta med dem genom att låta linjära och icke-linjära berättarstrukturer samexistera.
Projektet öppnar upp för en demokratisk teori- och kunskapsbank. Målet är att gå ifrån ett binärt synsätt och istället tillåta en pluralistisk syn där många former av bildberättande kan ta plats, så att vi i förlängningen även kan visualisera världen genom flertalet linser.
Det finns en stor yrkeskunskap inom gruppen bildberättare. Genom möten, diskussion och tillgång till ett gemensamt vokabulär för den specifika yrkeskunskapen - illustrerat bildberättande, kan professionen stärkas och bli mer demokratisk och inkluderande.
Marie Herzog
Illustratör och designer med en MFA in Design från HDK-Valand. Frilansar och har även undervisat och föreläst inom illustration och bildberättande. Har illustrerat flertalet bilderböcker för vuxna (sfi) och barnböcker. 
Back to Top