CENTRALPERSPEKTIV
Centralperspektivet skapades av Brunelleschi i Italien under 1420-talet. Det är en teknik där man använder parallella linjer för att, genom ett geometriskt nätverk, skapa illusionen av djup i en bild. Enpunktsperspektiv använder sig av en flyktpunkt på horisontlinjen där alla andra linjer i nätverket möts. (Centralperspektiv. Nationalencyklopedin)
Det finns många sätt att arbeta med bildperspektiv för att skapa en illusion av djup. Här introduceras tre tillvägagångssätt som man kan experimentera med för att kontrastera det dominerande centralperspektivet:

BLANDADE PERSPEKTIV
Att blanda flera perspektiv i en bild kan vara en utmaning om man är van att arbeta med centralperspektiv som norm. Försök att välja några olika vinklar och applicera dem på utvalda objekt (uppifrån, framifrån och så vidare).
För inspiration: Hope is a Girl Selling Fruit by Amrita Das (2019)
OVANFÖR ÄR BAKOM
Att rita djup i en bild genom att placera element ovanför andra element i bilden men bibehålla likartade storleksförhållande mellan dem, oavsett var de placeras.
För inspiration: Drawings From the City by Tejubehan (2017)
VÄRDEPERSPEKTIV
En representation inom bildkonst där skalan och proportionerna av de porträtterade människorna och objekten påverkas av deras tilldelade värde. (Värdeperspektiv. Nationalencyklopedin)

Centralperspektiv. (no date). Nationalencyklopedin. [Online]. Available at: http://www.ne.se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ramberättelse (Accessed: 7 April 2020)
Das, Amrita. (2019). Hope is a Girl Selling Fruit. Chennai: Tara Books
Tejubehan. (2017). Drawings from the City. Chennai: Tara Books
Värdeperspektiv. (no date). Nationalencyklopedin. [Online]. Available at: http://www.ne.se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ramberättelse (Accessed: 7 April 2020)
Back to Top