De olika egenskaperna hos vänster och höger sida i en bilderbok kan användas för att skapa en dynamisk bildberättelse genom att arbeta med layouten i bilderna.
I Bilderboken på väg mot en teori tar Rhedin (2001, pp.171-176) upp den hur det i den västerländska lästraditionen är norm att läsa en bok från vänster till höger och att vissa forskare hävdar att vänster och höger sida av en stillbild presenterar olika kvaliteter för en läsare. Höger sida sägs uttrycka det okända, ut-i-världen eller avlägsna, medan vänster sida representerar en känsla av hem och närhet. Detta fenomen menar Rhedin intensifieras i en bilderbok eftersom de separata stillbilderna är en del av en sekvensering och ett bläddingstempo. Hon tar även upp att det är vanligt för karaktärer i  bilderböcker att vara på väg och förflytta sig mot höger när de ska på äventyr, detta eftersom höger sida representerar riktningen mot det okända, och nästa sida i bläddringen.
De olika egenskaperna hos vänster och höger sida av en bild kan också påverka hur vi uppfattar en karaktär som går in i en berättelse. En ankomst från vänster är ofta ofarlig, men när något kommer in från höger kan det uppfattas som ett hot då det kommer in från det okända. En fara som närmar sig från vänster kan dock tolkas som en fara som kommer inifrån jaget. (Rhedin 2001, pp.180-183)


På vilken sida befinner sig karaktären som du identifierar dig med?

Vilken karaktär är det som anländer?
Praktiskt tips: När man jobbar med layouten i en bild för att skapa ett dynamisk bildnarrativ bör man vara medveten om var karaktärerna placeras och i vilken riktning som de rör sig eller kommer in i berättelsen från. I en arbetsprocess kan det vara intressant att ta ett fotografi av bilden och testa att spegelvända den för att se hur bilden påverkas. Genom detta kan man undersöka vilken effekt riktningar och placeringar kan ha för bildtolkningen.
Rhedin, U. (2001). Bilderboken på väg mot en teori. Enskede: TPB
Back to Top