ICKE-LINJÄR AVGRÄNSNING
Det finns en hel del spännande böcker som jobbar med icke-linjär läsning genom alternativa format som choose-your-own-adventure, leporello  eller omvänd/omkastad bläddring. Bokformatet är en del av, men inte i huvudfokus i det här projektet. Formatet påverkar till viss del en berättelses struktur och innehåll, men vi bör inte låsa oss tanken på  att en bok måste ha en annorlunda form för att berättelsen ska kunna arbeta icke-linjärt. Dessa böcker är självklart en stor del av fältet men vi kommer främst att titta på hur man kan utmana det linjära berättandet genom att introducera icke-linjära angreppssätt i traditionella bokformat med linjär läsning.
NORMER INOM VÄSTERLÄNDSK BILD- & BERÄTTARTRADITION
Normer inom västerländskt bildberättande, så som individuell berättarröst, centralperspektiv och linjär dramaturgi är inte nödvändigtvis problematiska, men de är begränsande. De färgar också vår inre bild och uppfattning om världen runt omkring oss. Och istället för att konsumera eller producera verk som baseras på en framdriven rörelse om hur ska det gå, kanske vi, om vi öppnar upp för nya strukturer, kan ställa andra frågor och konsumera varierande typer av narrativ som i förlängningen också låter oss se på världen och vår plats i den på flera olika sätt. I icke-linjära berättelser brukar man påstå att läsaren blir mer av en medskapare till berättelsen samtidigt som dessa strukturer också kräver mer av sin läsare.
TARA BOOKS
Tara Books är ett förlag som grundades 1994 av Gita Woolf och de arbetar med den rika mångfalden av indisk folk- och stamkonst i sin publicering. Att ta in bildtraditioner som länge verkat inom ett spatialt medium, in i ett linjärt bokformat omdefinierar för mig vad en bildberättelse kan och får vara. Deras utgivning har varit en viktig källa och stor inspiration i projektet, och jag rekommenderar dem stark till alla med ett intresse för bildberättande.
Back to Top