Kunskapsbank

Inom ramen för projektet finns här, som komplement till föreläsningen, en digital kunskapsbank kopplad till tematiken. Här finner du samlad pedagogisk information och läslistor för möjlighet till vidare kunskapsbygge. Med en icke-binär syn på berättande är förhoppningen att linjära och icke-linjära narrativ kan kombineras och stärka varandra genom en breddad syn på vad berättande kan och får vara.

Fokus
Dramaturgi
Samlingsstrukturer
Postmodernism
Bild-text relation
Bildriktning & layout
Bildperspektiv
Berättarröst(er)
Litteraturlista
Back to Top